Kućni red

Prije početka nastave moli se:

 

Djela naša, molimo te Gospodine,

Milošću svojom preteci i pomoću prati,

Da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda započinje i započeta

Da se s Tobom dovrši.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!

 

Oče naš ……….

 

 

Na kraju zadnjeg sata moli se:

 

Zahvaljujemo ti Svemogući Bože za sva dobročinstva Tvoja,

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen!

 

Slava Ocu …..

 

 

 

KUĆNI RED

I. OPĆE ODREDBE

Ovim kućnim redom određuju se i usklađuju dužnosti i prava učenika, djelatnika, roditelja i drugih posjetitelja Škole u školi, školskom dvorištu i igralištu.

II. ULAZAK U ŠKOLSKE PROSTORIJE

Škola se otvara 30 minuta prije početka nastave.
Prvi školski sat započinje molitvom, a zadnji završava zahvalom. Učenici su se za vrijeme molitve dužni ponašati dostojanstveno i s poštivanjem.

III. RED U UČIONICAMA

Učenici ne mogu samovoljno mijenjati mjesta u učionici (raspored sjedenja određuje razrednik).
Za vrijeme nastave ili nekog drugog oblika organiziranog odgojnog – obrazovnog rada u Školi učenici su dužni održavati red i mir, pažljivo pratiti rad nastavnika i sami sudjelovati u radu.
Kada učenik ili druge osobe službeno ulaze u razred za vrijeme nastave, treba prije ulaska pokucati, zatim pozdraviti, izložiti razlog dolaska i po obavljenom poslu izići iz učionice.
Dužnost svih učenika i djelatnika Škole je čuvati namještaj i nastavna sredstva u učionicama, a eventualne štete svjesno prouzročene se nadoknađuju i to:

vrata (1.000,00 kuna)
klupa (450,00 kuna)
luster (200,00 kuna)
stolica (200,00 kuna)
ključanica (100,00 kuna)
staklo (50,00 kuna)
prekidač (50,00 kuna)
koš (30,00 kuna)

Redari su zaduženi za red u učionicama.

IV. ODMORI
Učenik za vrijeme malih odmora smije napustiti školske prostore I. kata samo uz dopuštenje profesora. Svaku štetu učinjenu za vrijeme odmora platit će cijeli razred u slučaju da se ne pronađe krivac. Za vrijeme velikog odmora učenici mogu izaći iz škole i koristiti školsko igralište za odmor. Pravila koja vrijede za školsko igralište ista su kao i za školski prostor.
Učenicima nije dopušteno penjati se na prozore, dovikivati se i bacati kroz prozor otpatke hrane, papir i druge predmete.

V. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA REDA
a) Redar
Svi učenici obavljaju dužnost redara u razredu i izmjenjuju se tjedno. Dužnosti! prava redara su:
izvješćivati predmetnog nastavnika o izočnosti učenika sa sata;
brinuti o čistoći školske ploče, pripremi zemljopisnih karata i drugih nastavnih sredstava i pomagala za nastavni sat;
voditi brigu o pravilnom korištenju namještaja i pravilnom rasporedu klupa i stolica nakon završene nastave;
prije početka nastave prijavljuju u tajništvu sve štete koje su zatekli u učionici.
b) Dežurni u školi
Kako bi se pravilno organizirao radni dan, u Školi se organizira dežurstvo nastavnika i učenika.
Dežurne učenike određuje razrednik abecednim redom.

Dužnosti i prava dežurnog na ulazu jesu:
obavljati dežurstvo od početka nastave do 14 sati;
prvi. put zvoniti kratko 5 minuta prije početka nastave;
početak radnog dana označavati dugim zvonom;
nastavni sat redovito traje 45 minuta, mali odmor 5 minuta, a veliki 20 minuta.
Dežurni učenik ne smije napustiti svoju dužnost, a da se prije ne javi u tajništvo Škole.

VI. ČISTOĆA
Djelatnici zaduženi za održavanje čistoće vode svakodnevnu brigu da su učionice, hodnici i namještaj uvijek čisti i raspoređeni, vodeći računa istodobno o funkcionalnosti razmještenog namještaja i estetskom izgledu.

VII. POZDRAVLJAN JE I OSLOVLJAVANJE

Učenici pozdravljaju nastavnike i ostale djelatnike Škole kad ulaze u razred ili izlaze, ustajanjem.
Za vrijeme razgovora sa starijim na hodniku ili na ulici, učenik mora poštivati pravila dobrog odgoja.
Učenici u školski prostor ne mogu dolaziti razgolićeni i odjeveni tako da im se vidi donje rublje. .

VIII. IZOSTANCI

Nastavnici koji održavaju zadnji sat nastave u učionici moraju ostati dok svi učenici ne napuste učionicu.
Ni jedan razred ili grupa ne smije napustiti učionicu dok nastavnik ne pregleda je li učionica pospremljena.
Učenici ne smiju bez dozvole izostati, zakašnjavati ha nastavu, slobodne aktivnosti, učeničke . ekskurzije, kulturno-umjetnički program, Športski program i druge radne obveze.
Dozvolu za izostanke daju:
predmetni nastavnik za svoj sat;
razrednik za 3 dana;
ravnatelj za 7 dana;
Nastavničko vijeće za više od 7 dana.

Svaki izostanak učenika u smislu točke 20. dužni su roditelji odnosno staratelji opravdati. Izostanak će biti opravdan ako roditelj istoga dana telefonom oobavijesti razrednika te u roku od mjesec dana donesu pisanu ispričnicu. Roditelji su dužni izvjestiti razrednika d svim većim i.ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama koje bi mogle prouzročiti smetnju u redovitom pohađanju i praćenju nastave te pravodobno dostaviti odgovarajuće liječničko mišljenje. .

IX. ČUVANJE ŠKOLSKE I OSOBNE IMOVINE . .

Svi su učenici kao i djelatnici Škole dužni čuvati školsku i osobnu imovinu te svaku štetu odmah prijaviti dežurnom nastavniku ili tajniku Škole.
Nađene stvari se predaju u tajništvo Škole gdje se do pronalaženja vlasnika privremeno pohranjuju na određeno mjesto.
Učenicima je zabranjeno prljati zidove, šarati po njima, oštećivati klupe, lijepiti žvake po klupama, razbijati prozore i ostale predmete, oštećivati i onečišćavati igralište i školsko dvorište. Krivac je dužan nadoknaditi štetu u skladu s točkom 7. Kućnog reda.
Škola ne odgovara za otuđene stvari učenika ako je u.pitanju nakit ili drugi predmet koji nije u svezi s radnim zadacima i obvezama učenika u Školi:

X. PUŠENJE

Potpuna zabrana pušenja u Školi i u dvorištu, (Zabrana se uklapau zdravstvene akcije naprednih zemalja da se zaštiti zdravlje ljudi, posebice mladih i u skladu je s naputkom Ministarstva zdravstva i zabranom Ministarstva prosvjete i športa). Svako kršenje ove zabrane snosi posljedice iz članka74.v Statuta škole.