Primanje roditelja

Primanje roditelja -  školska godina 2023.-2024.

 

 

Mirjana Žeravica  Ponedjeljak 4. sat
Marijana Kandrač  Utorak 3. sat
Sanja Violić  Petak 4. sat
Marija Marušić Čizmić  Petak 3. sat
Marlena Ćukteraš  Ponedjeljak  3. sat
Bojana Hrstić  Utorak 4. sat
Stanaka Dubretić     Utorak 4. sat
Inge Bego Matijević  Ponedjeljak 2. sat
Vido Kaznačić  Četvrtak 6. sat
Jasenka Peti Andrić  Četvrtak 4. sat
s. Katarina Mihić  Četvrtak 4. sat
Ivana Bratoš  Utorak 2. sat
Damir Vlašić  Utorak 14:00 – 14:45 h
Marina Astarić  Srijeda 4. sat
Nataša Vlahinić  Ponedjeljak 14:45 – 15:30 h
s. Marijana Puljić  Srijeda 2. sat
Margarita Lucin Zlatković  Srijeda 7. sat
Maro Pulić  Srijeda 15:45 -16.30 h (Paola di Rossi)
 Nataša Brailo  Četvrtak 3. sat
 Stručni suradnik pedagog:    Marijana Vekarić Srijeda 7. sat (ili po dogovoru)