Akti

Pravilnik o radu

Etički kodeks klasične gimnazije Ruđera Boškovića

Poslovnik o radu školskog odbora i drugih tijela

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u školi

Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti na radu

 Pravilnik o video nadzoru

 Pravilnik o zaštiti od požara

 

PRAVILNIK O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA TE PROCJENI I VREDNOVANJU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA ”RUĐER”

 

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA U BISKUPIJSKOJ KLASIČNOJ GIMNAZIJI RUĐERA BOŠKOVIĆA S PRAVOM JAVNOSTI DUBROVNIK

 Protokol o postupanju škole u slučaju nasilja

Dopuna protokola o postupanju škole u slučaju nasilja